Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Προς αγορά έως 500.000 μετοχών

Σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχές κοινές ή προνομιούχες και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών, ήτοι μέχρι 471.865 κοινές μετοχές και μέχρι 28.135 προνομιούχες, θα προχωρήσει στο διάστημα από 8.6.2006 έως και 29.6.2006, η Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Προς αγορά έως 500.000 μετοχών
Σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχές κοινές ή προνομιούχες και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών, ήτοι μέχρι 471.865 κοινές μετοχές και μέχρι 28.135 προνομιούχες, θα προχωρήσει στο διάστημα από 8.6.2006 έως και 29.6.2006, η Μπουτάρης.

Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν με ανώτατη τιμή τα 2 ευρώ και κατώτατη τα 0,60 ευρώ.

Οι ανωτέρω αγορές θα πραγματοποιηθούν σε συνέχεια της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v