Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η γ.σ.

Την αγορά ιδίων μετοχών έως και 10% του μετοχικού της κεφαλαίου από την αγορά εντός 12 μηνών αποφάσισε στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η γ.σ.
Την αγορά ιδίων μετοχών έως και 10% του μετοχικού της κεφαλαίου από την αγορά εντός 12 μηνών αποφάσισε στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης.

Επίσης, καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,60 ευρώ και ως ανώτατη 2,00 ευρώ.

Ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας η συζήτηση περί αύξησης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, όπως προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v