Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Ενέκρινε ομολογιακά 9,05 εκατ. ευρώ

Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 3 εκατ. ευρώ και 6,05 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δομική Κρήτης, που συνήλθε στις 4/8/2006 με απαρτία 70,09%.

Δομική Κρήτης: Ενέκρινε ομολογιακά 9,05 εκατ. ευρώ
Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 3 εκατ. ευρώ και 6,05 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δομική Κρήτης, που συνήλθε στις 4/8/2006 με απαρτία 70,09%.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 3 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, το οποίο έληξε τον Ιούλιο 2006. Το υπόλοιπο ποσό των 3.000.0000 ευρώ θα εξοφληθεί από διαθέσιμα της εταιρείας..

Επίσης, εγκρίθηκε η σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6,05 εκατ. ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα, με σκοπό την αναδιάρθρωση των υφισταμένων δανείων που ελήφθησαν για την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη θέση Βοσκερό του δήμου Κρουσώνα Ηρακλείου, τα οποία αφορούν υπόλοιπο υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου και υφιστάμενο υπόλοιπο κεφαλαίου κίνησης. Οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα την ορθολογικότερη οικονομική διάρθρωση της εταιρείας. Η διάρκεια του δανείου είναι 10 έτη και αποπληρώνεται με τμήμα των εσόδων του Αιολικού Πάρκου Βοσκερού. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

Στη διάρκεια της Γ.Σ. ανακοινώθηκε επίσης, η ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών της εταιρίας Δ.Ι.Α. Α.Ε., όπως εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 30/6/2006. Η εταιρία Δ.Ι.Α. Α.Ε. κατέχει σημαντικά ακίνητα στην περιοχή της πόλης Ηρακλείου. Συγκεκριμένα επί του οικοπέδου 1250τμ, της Λεωφόρου ΕΟΚ, έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής συγκροτήματος κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Επιπλέον, ανακοινώθηκαν θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρίας στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αιτήσεων δημιουργίας αιολικών πάρκων από εταιρίες στην οποίες η Δομική Κρήτης είναι βασικός μέτοχος. Αναλυτικά:

1. Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 6 πάρκων συνολικού δυναμικού 208 MW

2. Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 4 πάρκων συνολικού δυναμικού 120 MW

3. Αιολικό Ρουμάνι Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 2 πάρκων συνολικού δυναμικού 16 MW.

Γνωστοποιήθηκε επίσης, ότι η εταιρεία Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε. έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από τη Ρ.Α.Ε. για δημιουργία πάρκου συνολικού δυναμικού 28MW, ενώ σύντομα, και έως το τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχει λάβει την άδεια εγκατάστασης η εταιρεία Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε. και θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου, δυναμικού 5MW.

Ανακοινώθηκε ακόμη, ότι η Δομική Ενεργειακή Α.Ε. θυγατρική της Δομική Κρήτης, μετά την ψήφιση του νόμου για τα υβριδικά πάρκα, προχωρεί στην επικαιροποίηση της ήδη κατατεθειμένης μελέτης στη Ρ.Α.Ε. από τις 27/11/2002, για άδεια παραγωγής.

Τέλος, οι μέτοχοι της Δομική Κρήτης ενημερώθηκαν ότι η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης στο έργο ”Β.Ο.Α.Κ. -κατασκευή τμήματος Μάλλια-όρια νομών Ηρακλείου Λασιθίου”, προϋπολογισμού 15.900.000 ευρώ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v