Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Aύξηση τζίρου - πτώση στα κέρδη

Σημαντική μείωση της τάξης του 72,45% εμφάνισαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στο α’ εξάμηνο του έτους, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,54%, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της περιόδου.

Καραμολέγκος:  Aύξηση τζίρου - πτώση στα κέρδη
Σημαντική μείωση της τάξης του 72,45% εμφάνισαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στο α’ εξάμηνο του έτους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 124,37 χιλ. ευρώ από 451,49 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της περιόδου.

Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης για το ίδιο διάστημα σημείωσε βελτίωση κατά 9,54% και ανήλθε σε 21,47 εκατ. ευρώ αντί 19,60 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2005

Ανάλογη πορεία σημείωσαν και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας στο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά φόρων μειωμένα κατά 77,81% διαμορφώθηκαν σε 105,15 χιλ. ευρώ αντί 473,90 χιλ. ευρώ του ίδιου διαστήματος το 2005.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής αυξήθηκε κατά 6,47% και ανήλθε στα 17,65 εκατ. ευρώ από 16,57 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου το 2005.

Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται εκτός από τη μητρική και οι εταιρίες Απολλώνιον ΑΒΕΕ Άρτου και Karamolegos Bakery SA.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v