Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Περιορισμός ζημιών στο εξάμηνο

Περιορίστηκαν οι ζημιές σε όμιλο και μητρική το α’ εξάμηνο του 2006 για την εταιρία Βαράγκης. Ειδικότερα, στον όμιλο οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 743,3 χιλ. ευρώ από ζημιές 814,6 χιλ. ευρώ το 2005. Αύξηση 3,3% στον κύκλο εργασιών του ομίλου και 2% της μητρικής.

Βαράγκης: Περιορισμός ζημιών στο εξάμηνο
Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών σε σχέση με εκείνα του 1ου τριμήνου της φετινής χρήσης καθώς και με αυτά του αντίστοιχου εξαμήνου του 2005 παρουσίασε η Βαράγκης.

Η εταιρία εκτιμά ότι έως το τέλος της χρήσης θα παρουσιάσει αύξηση πωλήσεων και κερδοφορία, δεδομένης της εποχικότητας του κλάδου και της τιμολόγησης ήδη αναληφθέντων ειδικών επαγγελματικών έργων που βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1.1.2006 έως 30.6.2006 ανήλθε σε 4.015,3 χιλ. ευρώ, έναντι 3.887,4 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων α΄ εξαμήνου 2006 διαμορφώθηκαν σε -743,3 χιλ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2005, που ήσαν -814,6 χιλ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -845,0 χιλ. ευρώ έναντι -637,2 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου του 2005.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών της Βαράγκης ανήλθε το α΄ εξάμηνο του 2006 σε 3.911,5 χιλ. ευρώ, έναντι 3.836,4 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2005, σημειώνοντας αύξηση 2,0% και βελτίωση των μικτών κερδών κατά 3,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.Τα μετά φόρων αποτελέσματα της μητρικής διαμορφώθηκαν σε -732,1 χιλ. ευρώ, έναντι - 870,0 χιλ. ευρώ για της ίδιας περσινής περιόδου, σημειώνοντας βελτίωση της τάξεως του 15,9%.

Τα αποτελέσματα της μητρικής προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -845,1 χιλ. ευρώ έναντι -743,4 χιλ. ευρώ που ήσαν το α΄ εξάμηνο του 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v