Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Θετικά τα EBITDA τριμήνου - εξαμήνου

Η εταιρία Εριουργία Τρία Αλφα γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τους ισολογισμούς της 31/3/2006 και 30/6/2006 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 77.695,72 ευρώ και 105.219,57 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς ο λόγος υπαγωγής της εταιρίας σε κατηγορία επιτήρησης έχει εκλείψει.

Τρία Αλφα: Θετικά τα EBITDA τριμήνου - εξαμήνου
Η εταιρία Εριουργία Τρία Αλφα γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τους ισολογισμούς της 31/3/2006 και 30/6/2006 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 77.695,72 ευρώ και 105.219,57 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς ο λόγος υπαγωγής της εταιρίας σε κατηγορία επιτήρησης έχει εκλείψει.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά την τακτική αναθεώρηση για την ένταξη στη κατηγορία επιτήρησης που διενεργήθηκε με βάση τα άρθρα 212 και 213 του κανονισμού του Χ.Α. διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε μητρικό επίπεδο της Εριουργία Τρία Αλφα ήταν αρνητικά.

Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2006, αποφάσισε την ένταξη της εταιρίας στη κατηγορία επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v