Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Autohellas στις 28 Ιουνίου 2013 καλείται να αποφασίσει reverse split και την επιστροφή κεφαλαίου ή τη διανομή μερίσματος.

Autohellas: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση

Το reverse split και την επιστροφή κεφαλαίου ή τη διανομή μερίσματος,  καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Autohellas στις 28 Ιουνίου 2013.

Αναλυτικά η Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Η πρόταση της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναφέρει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους (Θέμα 6, της Πρόσκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων). Το ποσό της διανομής μετά το συνένωση των μετοχών (reverse split – 1 νέα για κάθε 3 παλιές μετοχές) προτείνεται να είναι €0,64 ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής :

Αποκοπή : Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου(record-date): Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Εναλλακτικά στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η παραπάνω πρόταση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Διοίκηση έχει προτείνει την διανομή Μερίσματος ύψους €0,12 ανά μετοχή και οι ημερομηνίες θα διαμορφωθούν ως εξής :

Αποκοπή μερίσματος : Παρασκευή 05 Ιουλίου 2013

Δικαιούχοι μερίσματος (record-date): Τρίτη 09 Ιουλίου 2013

Έναρξη καταβολής μερίσματος: Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v