ΕΣΥΜΒ: Διεύρυνση συνεργασίας με Roland Berger

Τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Roland Berger Strategy Consultants για την από κοινού ανάληψη έργων συμβουλευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και ενδεχομένως σε άλλες χώρες ανακοίνωσε η εταιρία Ευρωσύμβουλοι.

ΕΣΥΜΒ: Διεύρυνση συνεργασίας με Roland Berger
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι η μέχρι σήμερα επιτυχής συνεργασία της με την παγκοσμίου κύρους εταιρία συμβούλων Roland Berger Strategy Consultants, μετουσιώνεται και εξειδικεύεται με την σύναψη συμφωνητικού Πλαισίου Συνεργασίας (Framework Cooperation Agreement).

Σημειώνεται ότι καθ' όλο το προηγούμενο έτος, αμφότερα τα μέρη συνεργάστηκαν στην από κοινού υλοποίηση έργων συμβούλου, κατά κύριο λόγο στους τομείς της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών. Η συμβουλευτική τους δραστηριότητα εστιάστηκε στην Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση, στη Βελτίωση της Διαχείρισης Πόρων καθώς επίσης και στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και στην Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό για το νέο Πλαίσιο Συνεργασίας, με έναρξη ισχύος τον Ιούνιο του 2013, η Ευρωσύμβουλοι και η Roland Berger Strategy Consultants, θα αναζητήσουν εφεξής από κοινού στην ελληνική αγορά πρόσθετες ευκαιρίες για την ανάληψη έργων συμβουλευτικού χαρακτήρα, ενώ δεν αποκλείεται η συνεργασία τους και σε άλλες χώρες.

Η ανωτέρω συνεργασία η οποία θα βασίζεται στην από κοινού υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, θα επιτρέψει τον συγκερασμό των προτερημάτων αμφοτέρων των εταιριών, ήτοι της σημαντικής θέσης της Ευρωσύμβουλοι στην Ελληνική Αγορά και της σημαντικής διεθνούς εμπειρίας της Roland Berger Strategy Consultants στην συνεργασία της με πελάτες από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι η Roland Berger Strategy Consultants, έχοντας ιδρυθεί στο Μόναχο το 1967, σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία σε 36 χώρες παγκοσμίως, ανήκει σε περίπου 250 εταίρους ανά την υφήλιο και απασχολεί περίπου 2.700 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v