Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Την 1η Ιουλίου 2013 παραιτήθηκε από τη θέση του το μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αξιότιμος κ. Λαυρέντιος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Δικηγόρος, για προσωπικούς λόγους.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι
Η Ευρωσύμβουλοι γνωστοποιεί ότι προέκυψε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Την 1η Ιουλίου 2013 παραιτήθηκε από τη θέση του το μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αξιότιμος κ. Λαυρέντιος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Δικηγόρος, για προσωπικούς λόγους.

Ενόψει τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2013 εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα μη εκτελεστικού μέλους του, τον κ. Θεόδωρο Κρίντα του Νικολάου και της Ευγενίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 03.10.1966, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αμφιτρίτης 39, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 639418 Δελτίου Ταυτότητας του τμήματος Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 046121988 ως μη εκτελεστικό μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., το οποίο εκλέχθηκε από την ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 30.6.2012, ήτοι μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016 (και όχι πέραν της 30/6/2016) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015.

Επίσης την 1η Ιουλίου 2013 το μέλος κος. Χρήστος Μπουγιουκλής, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας με αρμοδιότητες Οικονομικής Διεύθυνσης, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Θεμάτων, για το λόγο αυτό το Δ.Σ. σε συμφωνία με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ν.3016/2002 αποδίδει στο ανωτέρω μέλος την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους.

Έπειτα από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής:

-Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.
-Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.
-Θεμιστοκλής Κοκορότσικος του Στεργίου, Εκτελεστικό Μέλος.
-Μπουγιουκλής Χρήστος του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος.
-Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Μαραγκός Δημήτριος του, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
-Κουκουζέλης Γεώργιος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v