Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Επιδείνωση μεγεθών στο εξάμηνο -Στόχος η διατήρηση των μεριδίων αγοράς

Σημαντική πτώση εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου Systems, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας, με το τελικό αποτέλεσμα να παραμένει ζημιογόνο. Προσπάθεια διατήρησης των μεριδίων αγοράς.

Βογιατζόγλου: Επιδείνωση μεγεθών στο εξάμηνο -Στόχος η διατήρηση των μεριδίων αγοράς
Στα 6.606 χιλ. ευρώ έκλεισε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 31,39% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ εξάμηνο του 2012 (9.628 χιλ. ευρώ), σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A΄ εξαμήνου 2013

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2.555 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 30,10% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2012 (3.655 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 69 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 261 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 408 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 342 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 531 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 465 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012).

Σε ότι αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 5.056 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,81% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ εξάμηνο 2012 (7.203 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2.008 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 27,02% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2012 (2.751 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 62 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 55 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες 39 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 156 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 160 χιλ. ευρώ, (ζημίες ύψους 236 χιλ. ευρώ το A΄ εξάμηνο 2012).

Σύμφωνα με την εταιρία, οι προοπτικές του ομίλου και της εταιρίας συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από την εγχώρια και διεθνή οικονομική κρίση και τον αντίκτυπο που έχει στον Τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.

Η διοίκηση του ομίλου έχει ήδη εξορθολογίσει και μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στις απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα του ομίλου τα οποία είναι ανάλογα με αυτά του 2012 παρά την μείωση του Κύκλου Εργασιών. Συνεχές μέλημα της διοίκησης του ομίλου είναι να διατηρήσει αναλογικά το μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Θα συνεχίσει τον προσεκτικό επενδυτικό σχεδιασμό επανεξετάζοντας ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται τα επενδυτικά του πλάνα, τόσο εντός Ελλάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η εταιρεία από την αρχή του τρέχοντος έτους έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ πουλώντας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την εκμετάλλευση Φωτοβολταικού Σταθμού στην οροφή των αποθηκών της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ήδη η επένδυση αυτή παρέχει νέα έσοδα στην εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v