Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Ενέργειες για έξοδο από κατηγορία επιτήρησης

Στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών της εξόδων και στην ενίσχυση των πωλήσεών της μέσω προσφορών και νέων σημείων πώλησης εστιάζει τις προσπάθειές της για άρσης της επιτήρησης η Δούρος.

Δούρος: Ενέργειες για έξοδο από κατηγορία επιτήρησης
Θετικά αποτελέσματα στην πορεία των εργασιών της προσδοκά η διοίκηση της Δούρος από το κλείσιμο των ζημιογόνων καταστημάτων κατά τις προηγούμενες χρήσεις, αλλά και από τις κινήσεις εξυγίανσης που υλοποιεί, με απώτερο στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Επίσης η εταιρεία μελετά διεξοδικά το δίκτυο των πωλήσεων της με τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης με χαμηλό κόστος επένδυσης αυτών καθώς και τόνωση των πωλήσεών της μέσω συνεχόμενων προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από τις 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε στις 31/12/2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v