Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Στο 80,227% η κάλυψη της ΑΜΚ

Σε ποσοστό 80,227% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Τηλέτυπος, με την καταβολή συνολικού ποσού 12,13 εκατ. ευρώ.

Τηλέτυπος: Στο 80,227% η κάλυψη της ΑΜΚ

Το συνολικό ποσό των 12,13 εκατ. ευρώ έφτασε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Τηλέτυπος, καθώς καλύφθηκε σε ποσοστό 80,227%.

Ειδικότερα, στην αύξηση συμμετείχαν 63 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 16/8/2013 έως και τις 30/8/2013, με την καταβολή συνολικού ποσού 12.129.542,70 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 40.431.809 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι μέτοχοι ΔΟΛ Α.Ε. και ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησης και συμμετείχαν στην αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις τους προς τη Γ.Σ. στις 18/4/2013.

Ο τρόπος διάθεσης των μη αναληφθεισών μετοχών, οι οποίες ανέρχονται σε 9.964.691, θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας στις 18/4/2013 είχε αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ποσού 15.118.950 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 50.396.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v