Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Ο Ι. Κεπενέκης νέο μέλος στο ΔΣ

Τον Ιωάννη Κεπενέκη εξέλεξε ως νέο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου η Axon κατόπιν της παραίτησης του Πέτρου Νικολαΐδη.

Axon: Ο Ι. Κεπενέκης νέο μέλος στο ΔΣ
Η Αxon A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 09/09/2013 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κου Πέτρου Νικολαΐδη

2. Εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Ιωάννη Κεπενέκη

3. Προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος/εκτελεστικό μέλος,

- Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος,

- Λεόντιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος,

- Κεπενέκης Ιωάννης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

- Κοντομού Μαρία του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση θα εξακολουθήσει να διοικεί την Εταιρεία έως τη λήξη της θητείας του ήτοι μέχρι και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v