Μπλόκο στη Βιοχάλκο με ειδική τροπολογία!

Αλλαγή σκηνικού με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ανατρέπονται τα δεδομένα της απορρόφησης από τη θυγατρική του Βελγίου. Την αποδοχή του 95% των μετόχων θα πρέπει να συγκεντρώσει η πρόταση. Τι προβλέπει η νέα διάταξη για τη γενική συνέλευση.

Μπλόκο στη Βιοχάλκο με ειδική τροπολογία!

Η προς ψήφιση αύριο στη Βουλή τροπολογία -σε ένα νομοσχέδιο του οποίου ο τίτλος δεν προϊδεάζει για το περιεχόμενο αυτής- είναι η απόλυτη επιβεβαίωση του χθεσινού δημοσιεύματος του Εuro2day.gr σχετικά με το πόσο έχει χοντρύνει τα τελευταία 24ωρα το «παιχνίδι» με τη Βιοχάλκο.

Οι επαφές όλων των εμπλεκόμενων μερών τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, οι μονομερείς στην πραγματικότητα διαβουλεύσεις και τελικώς ο στόχος να αποτραπεί η απορρόφηση της Βιοχάλκο Α.Ε. από τη θυγατρική της Viohalco SA που έχει έδρα στις Βρυξέλλες είναι γεγονότα που δεν μπορούν πλέον να τύχουν αμφισβήτησης.

Από την πρώτη ημέρα που η εισηγμένη Βιοχάλκο ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αρχές και το επενδυτικό κοινό για το σχέδιο απορρόφησής της από τη θυγατρική Viohalco SA κατέστη σαφές ότι το αρμόδιο υπουργείο αλλά και η υπαγόμενη εκεί εποπτική αρχή -Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- δεν ήθελαν αυτό να προχωρήσει.

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών και άλλες διατάξεις», το οποίο θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή, περιέχεται τροπολογία σύμφωνα με την οποία:

«Η πλειοψηφία 95% κρίνεται απαραίτητη και στην περίπτωση που η διαγραφή μιας εταιρείας από το χρηματιστήριο επέρχεται συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή) ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι μέτοχοι θα λάβουν μετοχές εισηγμένες ή μη εισηγμένες, καθώς η σχετική απόφαση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τους μετόχους, κυρίως της μειοψηφίας, αφού έχει ως αποτέλεσμα την οριστική παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο.

Το γεγονός αυτό έχει ουσιώδεις επιπτώσεις για τους μετόχους της αφού στερούνται οριστικά της δυνατότητας χρηματιστηριακής εκποίησης των μετοχών τους. Συνεπώς, και προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκώς και στην περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας των εισηγμένων εταιρειών προτείνεται να απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση, η οποία τελικώς θα οδηγεί στη διαγραφή της εταιρείας από το χρηματιστήριο, πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρεία ανά κατηγορία μετοχών».

Έτσι περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση η κατάργηση εδαφίου του Ν. 3371 σύμφωνα με το οποίο «Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών».

Σήμερα, ο Ν. 3371 ορίζει πως η πλειοψηφία 95% είναι απαραίτητη και για τη λήψη απόφασης εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρείας από το χρηματιστήριο. Προβλέπει ωστόσο την παραπάνω εξαίρεση: Εάν οι μέτοχοι της διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές, πράγμα που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Βιοχάλκο θα συνέβαινε δεδομένου ότι η Viohalco SA θα εισάγετο άμεσα στο Euronext.

H προωθούμενη τροπολογία αφαιρεί αυτή ακριβώς την εξαίρεση, υποχρεώνοντας κατά συνέπεια τη Βιοχάλκο να λάβει σχετική απόφαση στην επικείμενη γενική της συνέλευση συγκεντρώνοντας πλειοψηφία 95%.

To… υπό κατάργηση εδάφιο, η εξαίρεση δηλαδή από την υποχρέωση πλειοψηφίας 95% για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου οι μέτοχοι θα γίνουν και πάλι μέτοχοι εισηγμένης εταιρείας, προσετέθη στον Ν. 3371 πολύ πρόσφατα, και συγκεκριμένα στο υπερνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περί νέων επενδυτικών εργαλειών (Ν. 4441 - Απρίλιος 2013).

Αύριο μάλλον θα καταργηθεί εκ νέου….

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v