Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Στα 30,237 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης σήμερα (14/10) των 50.396.500 νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, ανέρχεται πλέον σε 30.237.900 ευρώ.

Τηλέτυπος: Στα 30,237 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο
Η εταιρία Τηλέτυπος ενημερώνει ότι μετά την πλήρη κάλυψη της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης των 50.396.500 νέων μετοχών που προέκυψαν από αυτήν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 30.237.900 ευρώ, και διαιρείται σε 100.793.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 15,1 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 366 χιλ. ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.2 του από 10.9.2013 Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v