Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στα 4,89 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο 9μηνο

Στα 4,89 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στο εννεάμηνο 2013 για τον όμιλο της Revoil έναντι ζημιών 1,56 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Revoil: Στα 4,89 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Revoil έκλεισε στα 553,63 εκατ. ευρώ έναντι 700,93 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012 μειωμένος κατά 21% λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων και των πωλούμενων όγκων του Ομίλου.

Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του Ομίλου τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 ανήλθαν στα 409,4 εκατ. λίτρα έναντι 423,9 εκατ. λίτρα το 2012, εμφανίζοντας μικρή κάμψη 3,4%.

Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου παρουσίασαν πτώση 68%, ακολουθώντας την γενικευμένη καθοδική πορεία της αγοράς, αντανακλώντας την περιορισμένη ζήτηση απόρροια των υψηλότερων τιμών σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο λόγω της εξίσωσης του φόρου μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών μορφών θέρμανσης.

Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 5,17 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 15,18 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 19,16 εκατ. της περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου έκλεισαν στα 4,23 εκατ. ευρώ τη περίοδο 1.1 έως 30.9.2013 συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μεγέθη ποσού 6,56 εκατ. του 2012 μειωμένα λόγω των χαμηλότερων εσόδων από την εμπορία καυσίμων με την υποχώρηση των πωλούμενων όγκων και την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα ναύλα που είναι μισθωμένα τα τρία φορτηγά πλοία του Ομίλου.

Η μεγάλη υστέρηση στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, οι υψηλότερες αποσβέσεις, η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και τα μικρότερα έσοδα από την ναυτιλία οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων με ζημιές 4,86 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,41 εκατ. το περσινό εννεάμηνο. Σε επίπεδο μητρικής οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 3,36 εκατ. ευρώ από ζημιές 755 χιλιάδες το εννεάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο Όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 4,89 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,56 εκατ. ευρώ το 2012.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών βίωσε την ελεύθερη πτώση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης που ήρθε να προστεθεί στο περιβάλλον χαμηλής ρευστότητας, υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους και έντονου ανταγωνισμού που λειτουργεί η αγορά. Η ανάκαμψη στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια αισιόδοξη εξέλιξη σε ένα κλάδο που προσπαθεί να ισορροπήσει μετά από ταλαιπωρία ετών.

Στον Όμιλο REVOILτο τρίτο τρίμηνο της χρήσης ήταν βελτιωμένο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο αποτυπώνοντας την πεποίθηση ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Παράλληλα το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου που διανύουμε εξελίσσεται ως το καλύτερο ολόκληρης της χρήσης με την στοχευμένη εμπορική πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής και τις κινήσεις περιορισμού του κόστους λειτουργίας να αποδίδουν.

Η σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας ναυτιλίας και οι συντονισμένες ενέργειες του Ομίλου REVOIL με άξονα την βέλτιστη αξιοποίηση δικτύου, εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την εξοικονόμηση πόρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, θέτουν τις βάσεις για σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στο άμεσο μέλλον με την έναρξη του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v