Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Κινήσεις για άρση της επιτήρησης

Στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και στη μείωση του κόστους λειτουργίας της εστιάζει η Βιοτέρ για την άρση των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης.

Βιοτέρ: Κινήσεις για άρση της επιτήρησης

Η εταιρία ΒΙΟΤΕΡ στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο.

Η εταιρία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της. Βασικός στόχος αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν στην κατηγορία Επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.Α. οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v