Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Λήξη προθεσμίας μερίσματος

Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πλαστικά Κρήτης: Λήξη προθεσμίας μερίσματος
Η Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2013 εκπνέει η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης του 2007. Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2007 μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 2810 308525) μέχρι 31/12/2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v