Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0)

v