Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Yποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη

Οι υποχρεώσεις της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, οι οποίες εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στα στοιχεία και στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την περίοδο που έληξε την 30/9/2006, ανέρχονται στο ποσό των 132.300 ευρώ.

Τρία Αλφα: Yποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη
Οι υποχρεώσεις της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, οι οποίες εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στα στοιχεία και στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την περίοδο που έληξε την 30/9/2006, ανέρχονται στο ποσό των 132.300 ευρώ.

Πέραν αυτού του ποσού δεν υπάρχει καμιά άλλη υποχρέωση συναλλαγής της εταιρίας με άλλα συνδεδεμένα μέρη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v