Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ.

Στην εκλογή των κ. Αντώνιου Θεοχάρη και Αθανάσιου Ανδρεούλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος.

Τηλέτυπος: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ.
Η Τηλέτυπος ανακοινώνει ότι στις 7/2/2014 παραιτήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Γεώργιος Αϊδίνης και Αντώνιος Θεοχάρης.

Το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση στις 10/2/1014 εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού για το υπόλοιπο της θητείας του (1.7.2018), τον κ. Αντώνιο Θεοχάρη σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αϊδίνη και τον κ. Αθανάσιο Ανδρεούλη σε αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Θεοχάρη.

Κατά την αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, και εξέλεξε πρόεδρο τον κ. Σταύρο Ψυχάρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Ανδρεούλη.

Κατόπιν τούτων στο Δ.Σ. της Τηλέτυπος συμμετέχουν οι:

- Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

- Αθανάσιος Ανδρεούλης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Ηλίας Τσίγκας του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Αντώνιος Θεοχάρης του Θεοχάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Νόμιμος εκπρόσωπος ορίσθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ανδρεούλης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v