Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το... μετέωρο βήμα της Alpha Αστικά Ακίνητα

Ο τραπεζικός δανεισμός της Alpha Αστικά Ακίνητα είναι μηδενικός, ο πιστωτικός της κίνδυνος πολύ χαμηλός και σχεδόν όλα τα ακίνητά της είναι μισθωμένα και μάλιστα με μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Το... μετέωρο βήμα της Alpha Αστικά Ακίνητα

Το μόνο βέβαιο είναι πως η θυγατρική της Alpha Bank δεν αντιμετωπίζει κινδύνους ανάλογους με εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της κτηματαγοράς.

Ο τραπεζικός δανεισμός της είναι μηδενικός, ο πιστωτικός της κίνδυνος πολύ χαμηλός και σχεδόν όλα τα ακίνητά της είναι μισθωμένα και μάλιστα με μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Επιπλέον, πέρα από ενοίκια εισπράττει και έσοδα από υπηρεσίες συμβούλου στο κομμάτι των ακινήτων (8,65 εκατ. το 2013), ενώ παράλληλα στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 διέθετε και ταμείο 53,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μελλοντικά για επενδύσεις αν το κρίνει απαραίτητο, τώρα που οι αποτιμήσεις των ακινήτων έχουν υποχωρήσει δραστικά.

Βέβαια, τα καθαρά κέρδη του 2013 ήταν σημαντικά μειωμένα (4,56 έναντι 7,24 εκατ. ευρώ) ωστόσο αυτό είναι αποτέλεσμα δύο έκτακτων παραγόντων: Πρώτον, το 2012 υπήρχε μια έκτακτη κερδοφορία 5,08 εκατ. ευρώ από αγοραπωλησίες ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και δεύτερον, το 2013 υπήρξε πρόβλεψη 1,1 εκατ. ευρώ για τη φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών, μετά την ψήφιση του Ν. 4172/2013.

Από χρηματιστηριακής πλευράς, η τρέχουσα αποτίμηση της ΑΣΤΑΚ (κλείσιμο 7ης Μαρτίου) ανέρχεται στα 81,2 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι σαφώς μεγαλύτερο (126,5 εκατ. στις 31/12/2013). Με δεδομένο μάλιστα ότι η εισηγμένη διαθέτει καθαρό ταμείο 53,7 εκατ. ευρώ, προκύπτει ότι το discount με το οποίο αποτιμώνται τα ακίνητά της υπερβαίνει σαφώς το 50% έναντι της εύλογης αξίας τους (76,13 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, οι μέτοχοι μειοψηφίας αντιμετωπίζουν ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, το ότι παρά την κερδοφορία, η Alpha Αστικά Ακίνητα δεν θα διανείμει ούτε φέτος μέρισμα, λόγω του ότι είναι θυγατρική τράπεζας, που ελέγχεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Και δεύτερον, το πολύ υψηλό ποσοστό του βασικού μετόχου (άνω του 90%) που επιδρά αρνητικά επί της εμπορευσιμότητας και που κατά καιρούς έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο η μητρική τράπεζα θα συνέχιζε να διατηρεί τη θυγατρική της εντός του ΧΑ.

Πάντως, εδώ και καιρό η διοίκηση της τράπεζας μελετά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Alpha Αστικά Ακίνητα προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και αυτή στο χώρο των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) ιδίως τώρα που λόγω των φορολογικών κινήτρων, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από πολλούς επενδυτές (Ελλήνων και κυρίως ξένων) να μπουν στο συγκεκριμένο χώρο.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v