Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας και του κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος επιμένει η διοίκηση της Τηλέτυπος στο πλαίσιο άρσης των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Τηλέτυπος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης
Η Τηλέτυπος ανακοινώνει ότι η διοίκηση επιμένει στη μείωση του κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειές με στόχο την άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση του Χ.Α. έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31ης/12/2010.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμειακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

Επίσης, στις 14/10/2013 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 8/4/2013. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται σε 15,1 εκατομμύρια ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 366 χιλιάδων ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v