Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών καθώς και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Revoil.

Revoil: Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών

Η Revoil ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 2.228.000 μετοχές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 230.000 αγορασμένες από προηγούμενο πρόγραμμα) ήτοι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 28/4/2016 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως υλοποιήσει με δική του ευθύνη την ανωτέρω απόφαση και ρυθμίσει με σχετική του απόφαση κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Επιπλέον η Revoil ανακοίνωσε ότι, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 28/4/2014, ακολούθησε την ίδια ημέρα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. -  εκτελεστικό μέλος,

2. Ιωάννης Ρούσσος του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

3. Γεώργιος Ρούσσος του Ευάγγελου, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρράς του Τζώρτζη - μη εκτελεστικό μέλος,

5. Δημοσθένης Κονάρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  μέλος,

7. Γεώργιος Βακόνδιος του Αντωνίου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v