Κεπενού: Πρόσθετοι φόροι €276.353 για χρήσεις 2008-2010

Διαφορά φόρου και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 276.353,88 ευρώ προέκυψαν για την εταιρία Μύλοι Κεπενού από τον φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010.

Κεπενού: Πρόσθετοι φόροι €276.353 για χρήσεις 2008-2010

Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και από τον έλεγχο προέκυψε διαφορά φόρου και προσαυξήσεων ύψους ποσού 276.353,88 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις αυτές η εταιρία είχε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 86.296 ευρώ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 θα επιβαρυνθούν με τη διαφορά ποσού 190.057,88 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v