Άλφα Γκρίσιν: Παραμένει σε επιτήρηση

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011.

Άλφα Γκρίσιν: Παραμένει σε επιτήρηση

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες βρίσκεται η Άλφα Γκρίσιν, προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα της ταμειακής της επάρκειας και της ομαλής ρευστότητάς της.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011, αφού σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Η εταιρεία τονίζει ότι θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v