Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Συνεχίζεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Η Sato διέκοψε την λειτουργία καταστημάτων της, τα οποία δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους ζημίωνε συνολικά την Εταιρεία. Επιπλέον εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Sato: Συνεχίζεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Η Sato συνεχίζει να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μετά και την ένταξή της στην κατηγορία επιτήρησης στις 31/12/2010 καθώς οι ζημιές της ξεπερνούσαν το 30% της καθαρής θέσης. 

Όπως αναφέρει η εταιρία, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προσβλέπει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της μέσω της περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών της δαπανών με μείωση των εξόδων ενοικίων, αναδιάρθρωση των ανθρώπινων πόρων της, επαναδιαπραγμάτευση βασικών συμβολαίων προμηθευτών και γενικότερα περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών.

Η Sato διέκοψε την λειτουργία καταστημάτων της, τα οποία δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους ζημίωνε συνολικά την Εταιρεία. Επιπλέον εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, επενδύοντας και σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως το παιδικό έπιπλο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v