Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της Μουζάκης θα κληθούν να λάβουν απόφαση αναφορικά με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας.

Μουζάκης: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Μουζάκης, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι θα κληθούν να λάβουν απόφαση αναφορικά με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

Επίσης, θα ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v