Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Άλφα Γκρίσιν

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Άλφα Γκρίσιν που εξελέγη από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στη συνεδρίασή του στις 30 Ιουνίου συγκροτήθηκε σε σώμα.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Άλφα Γκρίσιν
Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι με την από 30.06.2014 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, με απόφαση του Δ.Σ., ως κάτωθι:

1. Αλιόσσα Β. Γκρίσιν , Πρόεδρος , Εκτελεστικό μέλος

2. Δημήτριος Γ. Παρθένης , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

3. Μάριος Μ. Καπενεκάκης , Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

4. Μαριάννα Δ. Σαλίβερου, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος

5. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Σταύρος Α. Τσουκαντάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίστηκαν από τη γενική συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι κ. Μαριάννα Δ. Σαλίβερου και Δημήτριος Χ. Κλώνης ως μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 30.06.2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2019.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v