Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Διευκρινίσεις για την απορρόφηση της Βακάρ

Η Autohellas, απαντώντας σε σχετική επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σημειώνει πως ακόμα δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση της Βακάρ, ούτε έχει καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών, ενώ εκτιμά ότι η απορρόφηση θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

Autohellas: Διευκρινίσεις για την απορρόφηση της Βακάρ

Σε απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 2320/02.07.2014 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την από 01/07/2014 ανακοίνωση της Autohellas, η εταιρία ενημερώνει περαιτέρω τους επενδυτές σχετικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση δι' απορρόφησης της Βακάρ.

Όπως σημειώνει, τόσο η ίδια η εισηγμένη όσο και η Βακάρ ελέγχονται από τον κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, ενώ τέσσερα μέλη του Δ.Σ. της Autohellas συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της Βακάρ, ήτοι οι κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Ευτύχιος Βασιλάκης, Εμμανουέλλα Βασιλάκη και Γεώργιος Βασιλάκης.

Στις 30.06.2014, τα διοικητικά συμβούλια των ως άνω αναφερόμενων εταιριών αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης δι' απορρόφησης της Βακάρ από την εισηγμένη, ορίζοντας, μεταξύ άλλων, την 30η.06.2014 ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού και τους κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10 251 και Τσακαλογιάνη Χρυσούλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23 811 για τον έλεγχο του ισολογισμού μετασχηματισμού και την έκθεση αποτίμησης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε την ως άνω συγχώνευση στο πλαίσιο επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της στο χώρο του αυτοκινήτου.

Σε αυτό το στάδιο δεν έχει ακόμα διενεργηθεί αποτίμηση της υπό συγχώνευσης εταιρίας ούτε έχει καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών. Κατά τούτο, δεν είναι δυνατόν σε αυτό το στάδιο να περιγραφούν οι επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας από τη σκοπούμενη συγχώνευση.

Η εταιρία εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης περί έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης.

Τέλος, η Autohellas δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο των εργασιών της σκοπούμενης συγχώνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v