Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νεώριο Σύρου: Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τις τράπεζες

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν ήδη εισέλθει στις διατάξεις του άρθρου 99, συμφωνώντας με την πλειονότητα των πιστωτών τους και με βάση τη διοίκησή τους «η εν λόγω συμφωνία πρόκειται να επισημοποιηθεί άμεσα και να κατατεθεί προς έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο».

Νεώριο Σύρου: Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τις τράπεζες

Θέμα λίγων ημερών φαίνεται να είναι η συμφωνία των Ναυπηγείων Ελευσίνας (θυγατρική της Νεώριον Σύρου) με τις πιστώτριες τράπεζες σχετικά με την «επόμενη μέρα» της θυγατρικής και του ομίλου γενικότερα.
Συγκεκριμένα, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν ήδη εισέλθει στις διατάξεις του άρθρου 99, συμφωνώντας με την πλειονότητα των πιστωτών τους και σύμφωνα με τη διοίκησή τους, «η εν λόγω συμφωνία πρόκειται να επισημοποιηθεί άμεσα και να κατατεθεί προς έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο».

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα προβλέπει σχέδιο για την επισκευή της πλωτής δεξαμενής Νο 3 (επηρεάζει αρνητικά τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα), την επιμήκυνση του υπόλοιπου τιμήματος για την αγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας (υπόλοιπο 46,5 εκατ. ευρώ, σε 12 εξαμηνιαίες δόσεις που θα ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2016) και συνολικότερα την αναχρηματοδότηση του ομίλου.

Με βάση τα αποτελέσματα του 2013, τα ίδια κεφάλαια του Νεώριου Σύρου ήταν αρνητικά (-25,8 εκατ. ευρώ), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε 63,5 εκατ. ευρώ, και το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό) ήταν αρνητικό κατά 153 εκατ. ευρώ.

Το 2013 ο όμιλος Νεώριον Σύρου αύξησε τον κύκλο εργασιών του (από τα 22,1 στα 54,8 εκατ. ευρώ) λόγω των έργων στον τομέα της κατασκευής πλοίων και ειδικότερα της συμφωνίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή των ΤΠΚ 5, 7 και 7.

Αντίθετα, μικρή πτώση (-4,5%) σημείωσε το επισκευαστικό κομμάτι, λόγω της διεθνούς κρίσης στην ναυτιλία, της απεργίας των εργαζομένων τους πρώτους μήνες του 2013 και κυρίως λόγω της βύθισης της πλωτής δεξαμενής Νο 3 (έχει ανελκυστεί, πλην όμως η επισκευή της δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί).

Οι προ φόρων ζημίες του 2013 διαμορφώθηκαν στα 19,7 εκατ. ευρώ, σημαντικά μικρότερες από τα -34,6 εκατ. του 2012. Να σημειωθεί πως ο ορκωτός ελεγκτής επισήμανε αδυναμία έκφρασης γνώμης (δεν έγιναν τεστ απομειώσεων σε στοιχεία του ενεργητικού και συμμετοχές) και αναφέρθηκε σε «ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας» σχετικά με τη βιωσιμότητα του ομίλου.

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v