Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στις 30 Μαρτίου τα αποτελέσματα

H δημοσίευση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 της Καραμολέγκος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007.

Καραμολέγκος: Στις 30 Μαρτίου τα αποτελέσματα
H σημοσίευση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 της Καραμολέγκος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007.

Η εταιρία προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006, δικαιούχοι του οποίου θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17.08.2007.

Από την 20.08.2007, οι μετοχές της Καραμολέγκος που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 28.08.2007, μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v