Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιντεάλ: Στις 2/4 οι μετοχές από reverse split

Στις 2 Απριλίου θα ξεκινήσει η επανδιαπραγμάτευση των μετοχών του ομίλου Ιντεάλ, που προέκυψαν από το πρόσφατο reverse split. Οι μετοχές της εταιρίας θα ενταχθούν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης Υπό Επιτήρηση. Η διοίκηση της εταιρίας σκοπεύει να προτείνει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Ιντεάλ: Στις 2/4 οι μετοχές από reverse split
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 22/03/2007, ενεκρίθη η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας όμιλος Ιντεάλ και η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 13.597.975 μετοχών εκ των οποίων 12.217.975 ονομαστικές κοινές και 1.380.000 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές της, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η επαναδιαπραγμάτευση αφορά στο σύνολο των μετοχών της εταιρίας και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τόσο τις παλαιές μετοχές όπως προέκυψαν μετά το reverse split, όσο και εκείνες, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και των κατόχων προνομιούχων μετοχών την 17/03/2006.

Οι ανωτέρω εταιρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν εξωχρηματιστηριακά. Ως ημερομηνία έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης ορίσθηκε η 2/4/2007.

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο των μετοχών θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης.

Η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών ορίσθηκε από τον Σύμβουλο Εθνική Τράπεζα σε 0,25 ευρώ ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας μετοχής.

Οι μετοχές της εταιρίας θα ενταχθούν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης Υπό Επιτήρηση. Η διαπραγμάτευσή τους θα γίνεται με την διαδικασία των call auctions. Όπως ορίζεται με το άρθρο 325 του Κανονισμού του ΧΑ δεν θα ισχύσει ανώτατο/ κατώτατο όριο διακύμανσης κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες επαναδιαπραγμάτευσης.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι, η διοίκηση της εταιρίας σκοπεύει να προτείνει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v