Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε.

v