Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Έκτακτη Γ.Σ. στις 27/10 για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Τηλέτυπος που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014.

Τηλέτυπος: Έκτακτη Γ.Σ. στις 27/10 για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Τηλέτυπος συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο «Hilton», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2.Λοιπές ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 22ας Οκτωβρίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης απ' ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδριάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v