Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών 1,27%

Ολοκληρώθηκε την 11/04/2007 η πώληση (εντός τριετίας) του συνόλου των ιδίων μετοχών ήτοι 167.430 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές (1,27%) της εταιρίας Yalco, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 19/04/2004 έως 22/03/2005.

Yalco: Πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών 1,27%
Ολοκληρώθηκε την 11/04/2007 η πώληση (εντός τριετίας) του συνόλου των ιδίων μετοχών ήτοι 167.430 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές (1,27%) της εταιρίας Yalco, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 19/04/2004 έως 22/03/2005.

Η ανωτέρω πώληση, πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της από 01/03/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η διαδικασία πώλησης έγινε μέσω της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v