Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Συνεχίζει τις ενέργειες εξυγίανσης

Την προσέλκυση νέου επενδυτή και την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου επιδιώκει η εταιρία Βαράγκης με στόχο για άρση των αιτιών που οδήγησαν τη μετοχή της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Βαράγκης: Συνεχίζει τις ενέργειες εξυγίανσης
Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί ότι συνεχίζει τη στρατηγική της για βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και την άρση των αιτιών που οδήγησαν τη μετοχή της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Ειδικότερα, η διοίκηση του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ύφεση σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα και την κατανάλωση, ιδιαίτερα στον ήδη ευάλωτο κλάδο όπου δραστηριοποιείται, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της στις αγορές του Περσικού Κόλπου.

Εκεί, λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης που σημειώνεται, η ζήτηση των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εξειδίκευση της Βαράγκης σε εξατομικευμένες ξυλουργικές κατασκευές είναι σημαντική. Τα έργα που έχουν υπογραφεί, καθώς και αυτά στα οποία ο όμιλος έχει προεπιλεγεί, θεωρείται ότι θα αντισταθμίσουν -σε ορίζοντα διετίας- την αδυναμία της εγχώριας ζήτησης, επηρεάζοντας θετικά τις πωλήσεις και το EBITDA του ομίλου και της εταιρίας.

Με βάση τα παραπάνω συνεχίζεται η υλοποίηση της στρατηγικής τόσο για την προσέλκυση νέου επενδυτή, όσο και η ενδυνάμωση της παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου σε επίπεδο συνεργασιών και στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση 2 έργων στο Κατάρ και στο Αμπού Ντάμπι αξίας 570 χιλ. ευρώ και 230 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έργα που προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2015. Επίσης, εντός του 2015 αναμένεται να υλοποιηθεί έργο ύψους 4,6 εκατ. ευρώ στο Αμπού Ντάμπι.

Παράλληλα εμπλουτίζεται σε ύφος και σε σχεδιασμό η σειρά επίπλων «Διά Χειρός», με ταυτόχρονη προσαρμογή των τιμών πώλησης ως απόρροια της επιτυχημένης συγκράτησης του κόστους παραγωγής και της εν γένει μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας συμφώνησε με τους ομολογιούχους τροποποίηση των βασικών όρων του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου αναφορικά με τη διάρκεια και τις δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v