Δεν ασκήθηκε κανένα warrant επί των μετοχών της Εθνικής

Παραμένουν σε ισχύ τα 245.748.459 warrants αφού δεν ασκήθηκε κανένα κατά την περίοδο άσκησης. Το ΤΧΣ διαθέτει 2.022.322.834 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.

Δεν ασκήθηκε κανένα warrant επί των μετοχών της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών («Warrants»), ανακοινώνει ότι κατά την τρίτη περίοδο άσκησης δεν ασκήθηκε κανένα Warrant επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συνεπώς, τα εκδοθέντα Warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 245.748.459, ενώ οι μετοχές της Τράπεζας επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 2.022.322.834.

Αριθμός εκδοθέντων Warrants σε ισχύ

245.748.459

Πολλαπλασιαστής (αριθμός μετοχών Εθνικής Τράπεζας που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός Warrant)

8,22923881005499

Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας ΤΧΣ

2.022.322.834

Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Ιδιωτών Επενδυτών

1.510.826.797

Συνολικός αριθμός εν κυκλοφορία κοινών μετοχών

3.533.149.631

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v