Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Στον όμιλο Dogus το 21,76% της K&G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου

Κατόπιν της μεταβίβασης η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε κατέχει πλέον 1.192.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 9,63% του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Κυριακούλης: Στον όμιλο Dogus το 21,76% της K&G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου

Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, μεταβίβασε την 04.02.2015 προς την Ολλανδική εταιρεία «D - MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» 2.693.573 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 21,76% του συνολικού αριθμού των μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, αντί συνολικού τιμήματος 5.230.000 ευρώ.

Από την άνω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ποσού € 2.527.763.

Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε κατέχει πλέον 1.192.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 9,63% του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Η εταιρεία «D - MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» ήταν ήδη η πλειοψηφούσα μέτοχος της «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ανήκει στον διεθνή Όμιλο DOGUS, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στο τομέα της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων και αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον χώρο αυτό για την ανάπτυξη των μαρινών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v