Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι αποφάσεις της ΓΣ της Medicon

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ των οποίων και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Οι αποφάσεις της ΓΣ της Medicon

Η MEDICON ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου 2015, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.563.658) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,278315% του συνόλου των (4.178.856) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ο Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

'' Επανέγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης/6/2014 Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας.''

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης.6.2014 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και συγκεκριμένα ο κ. Βαρθαλίτης Γεώργιος του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο κος Τολιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381), ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής Λογιστής, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ''VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.'' με διακριτικό τίτλο ''Baker Tilly Greece VNT S.A'' και την εκλογή της ''Baker Tilly Greece VNT S.A'' ως της ελεγκτικής εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.563.658
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,278315%

Έγκυρα : 3.563.658
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.563.658 (85,278315%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
''Υποβολή και έγκριση συμβάσεως εργασίας του κ. Γεωργίου Δημοτσάντου, ως ορίζει το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.''

Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση εργασίας του κ. Γεωργίου Δημοτσάντου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.563.658

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,278315%
Έγκυρα : 3.563.658

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.563.658 (85,278315%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

''Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ της εταιρείας προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ''ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ''.

Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ της εταιρείας προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ''ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.563.658

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,278315%
Έγκυρα : 3.563.658

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.563.658 (85,278315%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
«Ενημέρωση για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31.10.2014 και έγκριση αυτού»

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές του Δ.Σ που έλαβαν χώρα την 31η.10.2014, το οποίο αποτελείται από τους:

1. Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 22-10-1953, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 062544950 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

3. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-011703/5-1-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413883 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 77, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-770119/16-10-2013, με Α.Φ.Μ. 064681766 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.165130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.563.658

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,278315%
Έγκυρα : 3.563.658

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.563.658 (85,278315%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Στο θέμα η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την επικείμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της ''ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ''.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v