Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Εκτίναξη κερδών στον όμιλο στο τρίμηνο

Σημαντική αύξηση 877% στα κέρδη προ φόρων παρουσίασε ο όμιλος της Αλφα Γκρίσιν Infotech στο πρώτο τρίμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στα 599 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά τους φόρους.

Infotech: Εκτίναξη κερδών στον όμιλο στο τρίμηνο
Σημαντική αύξηση 877% στα κέρδη προ φόρων παρουσίασε ο όμιλος της Αλφα Γκρίσιν Infotech στο πρώτο τρίμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στα 599 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά τους φόρους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2007, η εξέλιξη των μεγεθών της μητρικής εταιρίας χαρακτηρίστηκε από τις εξής μεταβολές:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 118,8% φθάνοντας τα 4,446 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2007 έναντι 2,032 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 574 χιλ. ευρώ υψηλότερα κατά 105,3% από τις 280 χιλ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2006.

Αύξηση κατά 150,4% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων τα οποία ανήλθαν σε 508 χιλ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2007 έναντι 203 χιλ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2006.

Υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν και σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα μεγέθη της Αλφα Γκρίσιν Infotech στο πρώτο τρίμηνο του 2007 καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,668 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 129,4% έναντι των 2,035 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Τα κέρδη EBITDA σημείωσαν θετική μεταβολή κατά 170,6% φθάνοντας στο ύψος των 467 χιλ. ευρώ από 172 χιλ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2006.

Τα κέρδη προ φόρων, ενισχυμένα από κέρδη πώλησης θυγατρικής στη Βουλγαρία, διαμορφώθηκαν σε 768 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 877% ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους, ανήλθαν σε 599 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανέρχονται στα 372 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων από διακοπτόμενη δραστηριότητα σε 396 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανέρχονται στα 224 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους από διακοπτόμενη δραστηριότητα σε 376 χιλ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2007 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Βασίλης Γκρίσιν τόνισε: ”Οι βελτιώσεις των μεγεθών της Αλφα Γκρίσιν Infotech κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2007 είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά και των αποδόσεων που απολαμβάνει από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος. Συνεχίζουμε την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στις υφιστάμενες αλλά και νέες αγορές με στόχο την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v