Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΕX: Συγχώνευση πέντε θυγατρικών στην Αιολική

Σε συγχώνευση σειράς εταιρειών της που δραστηριοποιούνται στην αιολική ενέργεια προχωρά ο όμιλος ΕΛΤΕX στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του.

ΕΛΤΕX: Συγχώνευση πέντε θυγατρικών στην Αιολική
Σε συγχώνευση σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αιολική ενέργεια προχωρά ο όμιλος ΕΛΤΕX στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του.

Ειδικότερα, τα διοικητικά συμβούλια πέντε θυγατρικών του (Αιολική Αντισσας ΑΕ, ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΣ Αιολικά πάρκα ΑΕ, Τετράπολις Αιολικά Πάρκα ΑΕ, Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη ΑΕ και Αιολική Πανειου ΑΕ) αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των τεσσάρων πρώτων από την τελευταία. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνία Ισολογισμών Μετασχηματισμού την 31.03.2007

Ο όμιλος ΕΛΤΕX διαθέτει σε λειτουργία αιολικά πάρκα και μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα συνολικής ισχύος 60 MW μέσω σειράς θυγατρικών, ενώ αναπτύσσει αιολικά πάρκα ισχύος 150 MW τα οποία θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2009.

Εντός του έτους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά (30 MW), ενώ ακολουθούν το πάρκο στους Μολάους (50 MW) και ένα ακόμα στην Πελοπόννησο (40 MW). Ο όμιλος έχει επίσης εξασφαλίσει επιπλέον άδειες για αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 200 MW, που θα αρχίσουν να αναπτύσσονται μετά το 2009.

Τέλος, στις 19.03.2007 υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία Ισολογισμών μετασχηματισμού την 31.12.2006, μεταξύ της Ελληνικά Λατομεία ΑΕ και της Λατομικά Προιόντα Α Ε με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v