Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Επαναληπτική ΓΣ στις 13 Ιουλίου

Επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μπουτάρης στις 13 Ιουλίου, στην οποία θα συζητηθεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών, αλλά και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.

Μπουτάρης: Επαναληπτική ΓΣ στις 13 Ιουλίου
Επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μπουτάρης στις 13 Ιουλίου, στην οποία θα συζητηθεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών, αλλά και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρία:

”Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ν. Μοναστηρίου 134, στο Δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης, -για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση των οποίων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2007: α) ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας, όσον αφορά στα υπ’ αριθμόν 7 και 8 (νυν 1 και 2) θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) αναβλήθηκε όσον αφορά στο υπ’ αριθμόν 10 (νυν 3) θέμα της ημερήσιας διάταξης- με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της από 18.7.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί: α) αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v