Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Στις 30/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος και την απόκτηση ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ στις 30 Ιουνίου 2015.

Φιερατέξ: Στις 30/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση της Φιερατάξ στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

*Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2014.

*Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015.

*Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.

*Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα14.00'στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v