Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Εξαγορά εταιρίας στην Πολωνία

Η διοίκηση της Flexopack ανακοινώνει ότι στις 20 Ιουλίου 2007 ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών οριστικών συμφωνητικών μεταβιβάσεως η εξαγορά του 75% της πολωνικής εταιρίας FESCOPACK Sp. z.o.o, έναντι συνολικού τιμήματος 450.000 Ευρώ περίπου.

Flexopack: Εξαγορά εταιρίας στην Πολωνία
Η διοίκηση της Flexopack ανακοινώνει ότι στις 20 Ιουλίου 2007 ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών οριστικών συμφωνητικών μεταβιβάσεως η εξαγορά του 75% της πολωνικής εταιρίας FESCOPACK Sp. zoo, έναντι συνολικού τιμήματος 450.000 ευρώ περίπου.

Εκ του ως άνω τιμήματος καταβλήθηκε ήδη ποσό 297.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σταδιακά εντός χρονικού διαστήματος 18 μηνών το αργότερο από την υπογραφή της συμφωνίας και εφόσον δεν συντρέξουν γεγονότα απομείωσης του τιμήματος.

Η συγκεκριμένη εταιρία εδρεύει στο Malbork της Πολωνίας, στην ευρύτερη περιοχή του Gdansk, όπου και διαθέτει ιδιόκτητες κτιριακές και οικοπεδικές εγκαταστάσεις.

Η τοποθεσία της είναι ιδανική από γεωγραφικής απόψεως, καθώς πέραν και εκτός της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της πολωνικής αγοράς, επιτρέπει την άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των γειτονικών αγορών (Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία) που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ανάπτυξής τους για τη Flexopack, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.

Η Fescopack, της οποίας ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2006 ανήλθε στο 1,2 εκατ. ευρώ περίπου, δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στη διανομή και πώληση εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, πλην όμως έχει τη δυνατότητα με βάση τα συστατικά της έγγραφα και τις σχετικές άδειες να προβεί και στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, γεγονός που σκοπεύει να αξιοποιήσει με τον αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο τρόπο η διοίκηση της Flexopack.

Η διοίκηση των εργασιών της εταιρίας ασκείται από τον κ. Gradzik, ενώ πλέον στο τριμελές διοικητικό συμβούλιο της πολωνικής εταιρίας συμμετέχουν με εκτελεστικές αρμοδιότητες ο οικονομικός διευθυντής της Flexopack, κ. Λυμπερόπουλος, καθώς και ο product manager της Flexopack, κ. Μαντζώρος.

Η Flexopack ήδη διακινεί μέσω της Fescopack τα high barrier συνεξωθούμενα φιλμ συσκευασίας στην πολωνική αγορά και μέσω της εν λόγω εξαγοράς στοχεύει αφενός μεν στη διεύρυνση και ισχυροποίηση της παρουσίας της στη συγκεκριμένη αγορά, αφετέρου στην εξυπηρέτηση με αμεσότερο, αποτελεσματικότερο και πιο οικονομικό τρόπο του γειτονικού γεωγραφικού χώρου.

Με βάση την καταρτισθείσα συμφωνία εξαγοράς θα ακολουθήσει εντός του χρονικού διαστήματος των επόμενων 18 μηνών αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πολωνικής εταιρίας κατά το ποσό των 370.000 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν οι άμεσες επενδύσεις που αφορούν τόσο σε δημιουργία των υποδομών για την έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της εν λόγω εταιρίας όσο και στην ενίσχυση του δικτύου διανομής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v