Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Ποιοι απέκτησαν δωρεάν μετοχές

Tη λίστα των 13 ατόμων, μετόχων της εταιρίας, που απέκτησαν νέες δωρεάν μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλοποίηση αποθεματικών, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η άλφα Γκρίσιν Infotech.

Infotech: Ποιοι απέκτησαν δωρεάν μετοχές
Tη λίστα των 13 ατόμων, μετόχων της εταιρίας, που απέκτησαν νέες δωρεάν μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλοποίηση αποθεματικών, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Άλφα Γκρίσιν Infotech.

Ειδικότερα:

1) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Βασίλειος Γκρίσιν του Αλεξίου Γκρίσιν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 25/7/2007 1.715.585 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές, μηδενικής συνολικής αξίας, λόγω διανομής νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άλφα Γκρίσιν Infotech με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

2) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Νικόλαος Κακούσιος του Χαρίλαου Κακούσιου, αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 25/7/2007 859.325 δωρεάν μετοχές.3) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Λεωνίδας Μιχαγελίδης του Μιχαήλ Μιχαγελίδη, με την ιδιότητα του διευθυντή πωλήσεων μεγάλων πελατών, απέκτησε στις 25/7/2007 761.355 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.4) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Δημήτρης Παρθένης του Γεωργίου Παρθένη, μέλος του Δ.Σ. απέκτησε στις 25/7/2007 32.010 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

5) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Μάριος Καπενεκάκης του Μιχαήλ Καπενεκάκη, μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 25/7/2007 10.600 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

6) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Άγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου Τσιχριντζή, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου, απέκτησε στις 25/7/2007 12.100 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

7) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Στυλιανός Κακουλίδης του Ιωάννη Κακουλίδη, με την ιδιότητα του εμπορικού διευθυντή, απέκτησε στις 25/7/2007 4.850 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

8) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Ευαγγελία Ρούσσου του Εμμανουήλ Ρούσσου, με την ιδιότητα της προϊσταμένης λογιστηρίου, απέκτησε στις 25/7/2007 1.400 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

9) Το υπόχρεο πρόσωπο κ. Χριστίνα Αρσενιάν του Αρσενιάν Χατζίκ- Σταύρου, με την ιδιότητα της υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων, απέκτησε στις 25/7/2007 1.000 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

10) Το συνδεόμενο με το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Κλώνη νομικό υπόχρεο πρόσωπο ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. απέκτησε στις 25/7/2007 836.255 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

11) Το συνδεόμενο με υπόχρεο πρόσωπο κ. Μιχάλης Μιχαγελίδης του Λεωνίδα Μιχαγελίδη, τέκνο του διευθυντή πωλήσεων μεγάλων πελατών κ. Λεωνίδα Μιχαγελίδη, απέκτησε στις 25/7/2007 2.110 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

12) Το συνδεόμενο με υπόχρεο πρόσωπο κ. Μυρσίνη-Σωτηρία Κακούσιου του Μιαχήλ Βαφειάδη, σύζυγος του αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Κακούσιου, απέκτησε στις 25/7/2007, 1.500 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

13) Το συνδεόμενο με υπόχρεο πρόσωπο κ. Άννα Κομπογιάννη του Ζαχαρία Κομπογιάννη, σύζυγος του μέλους Δ.Σ. κ. Καπενεκάκη Μάριου, απέκτησε στις 25/7/2007 350 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v