Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Τι δείχνει η «πρώτη γεύση» των εξαμήνων

Η πορεία των δύο ταχυτήτων, οι έκτακτοι παράγοντες που αλλοιώνουν τις συγκρίσεις και οι εκτιμήσεις για την τελική εικόνα των αποτελεσμάτων. Το νέο τοπίο του καλοκαιριού και η αγωνία για την πορεία της οικονομίας από Σεπτέμβριο. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Τι δείχνει η «πρώτη γεύση» των εξαμήνων

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των 21 εισηγμένων που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις λογιστικές τους καταστάσεις (βλέπε παρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα), αντανακλώντας σε γενικές γραμμές το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στην οικονομία κατά το πρώτο μισό του έτους.

Με βάση λοιπόν το περιορισμένο αυτό δείγμα εταιρειών, εμφανίζεται στασιμότητα κύκλου εργασιών, περιορισμένη υποχώρηση του EBITDA και ακόμη μεγαλύτερη πτώση στα προ φόρων κέρδη, εικόνα που ωστόσο έχει επηρεαστεί και από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες (π.χ. οι λογιστικές απομειώσεις των ακινήτων στις τρεις ΑΕΕΑΠ, η έκτακτη φορολογική επιβάρυνση στην Πετρόπουλος και τα περυσινά έκτακτα κέρδη της ΕΧΑΕ από τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών).

Κύκλοι της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων θα φανεί σε γενικές γραμμές μια πορεία δύο ταχυτήτων, με περισσότερο ευνοημένες τις εξωστρεφείς-εξαγωγικές εταιρείες, καθώς και όσες δραστηριοποιούνται στα πετρελαιοειδή (τόσο τα δύο διυλιστήρια, όσο και οι επιχειρήσεις εμπορίας), στον κλάδο οχημάτων και στον τουρισμό.

Παρ' όλα αυτά, είναι ίσως η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου έχουν να δώσουν τόσο περιορισμένες πληροφορίες για το σύνολο της οικονομικής πορείας των εισηγμένων εταιρειών μέσα στο έτος, καθώς μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων έχει δημιουργηθεί ένα νέο, απροσδιόριστο και έντονα αβέβαιο περιβάλλον για τις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας.

Όσο και αν πολλές εταιρείες είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα έναντι ενός αρνητικού ενδεχόμενου σεναρίου για την ελληνική οικονομία, όσο επίσης και αν βοήθησε το γεγονός ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν συμπέσει μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό με την περίοδο που τα περισσότερα εργοστάσια είναι κλειστά ή υπολειτουργούν, λόγω του καλοκαιριού:

• Σε πολλούς κλάδους έχει παρατηρηθεί μια εμφανής υποχώρηση της ζήτησης.

• Υπάρχει ανησυχία για το κλίμα που θα διαμορφωθεί από τον επόμενο μήνα και μετά, ιδίως όσο το πολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές.

• Έντονη αβεβαιότητα υπάρχει στις εταιρείες που έχουν απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και σε εκείνες που υλοποιούν ή διεκδικούν συμβάσεις του ΕΣΠΑ.

• Οι συνθήκες ρευστότητας στην πραγματική οικονομία επιδεινώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, λόγω της συνεχιζόμενης αρνητικής πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα και εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως «κάτι έχει αρχίσει να κινείται τελευταία» και ελπίζουν πως τελικά, μάλλον τα χειρότερα θα αποφευχθούν. «Η συμφωνία με την Ευρώπη σε συνδυασμό με την εξομάλυνση του πολιτικού κλίματος που θα προκύψει μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα επαναφέρουν σταδιακά την ομαλότητα», υποστηρίζουν.

 

Εισηγμένες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2015

Εταιρεία

Κύκλος εργασιών

Ε Β Ι T D A

Κέρδη προ φόρων

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Γενική Εμπορίου

12.116

12.257

978

646

732

383

Entersoft

5.026

5.101

729

1.383

425

1.096

Sarantis

132.415

120.792

9.463

8.683

6.702

7.142

ΕΧΑΕ

18.504

26.766

8.065

16.987

8.140

18.186

ΤΙΤΑΝ

388.961

309.240

82.064

58.524

23.329

16.396

Nexans

40.595

34.370

1.656

-490

639

-1.387

Trastor

2.068

2.105

-2.452

-303

-2.463

-418

Grivalia

27.649

22.760

24.029

22.360

23.321

26.457

Μοτοδυναμική

24.186

17.855

822

220

215

-428

Πετρόπουλος

39.552

30.373

2.841

2.146

587

1.024

ΜΕΤΚΑ

257.560

361.867

46.275

57.645

39.839

56.411

Μυτιληναίος

639.644

656.405

118.268

120.579

59.594

62.432

Frigoglass

265.161

270.163

31.546

36.538

3.637

-33.732

Autohellas

76.239

67.129

35.430

31.173

10.161

2.715

ΟΤΕ

1.894.300

1.914.300

555.200

673.700

97.800

187.500

Παπουτσάνης

7.742

9.163

1.030

1.261

186

326

Μουζάκης

3.968

4.338

-228

-536

-825

-1.444

Forthnet

181.574

192.439

26.922

32.290

-24.199

-22.394

MIG Real Estate

1.252

1.711

-4.322

1.585

-4.438

1.614

Intralot

958.677

905.500

87.181

89.466

17.613

20.175

Αστήρ Παλλάς

10.296

13.765

-184

575

-3.895

-3.388

Σύνολο

4.987.485

4.978.399

1.025.313

1.154.432

257.100

338.666

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v