Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για Βογιατζόγλου

Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014 η εταιρία Βογιατζόγλου Systems και οι ελληνικές θυγατρικές της έλαβαν φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη.

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για Βογιατζόγλου
Η εταιρία Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της για τη χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v