Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Σημαντική αύξηση σε κέρδη-έσοδα εξαμήνου

Πολλαπλάσια αύξηση παρουσίασαν τα προ και μετά φόρων κέρδη των εταιρειών του ομίλου YALCO κατά το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους.

Yalco: Σημαντική αύξηση σε κέρδη-έσοδα εξαμήνου
Πολλαπλάσια αύξηση παρουσίασαν τα προ και μετά φόρων κέρδη των εταιρειών του ομίλου YALCO κατά το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,076 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών στο εξάμηνο του 2006, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,555 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 4,033 εκατ. ευρώ από 1,362 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 25,3% στα 33,468 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αυτή βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι αποτέλεσμα της μεγέθυνσης των πωλήσεων και της συγκράτησης του συνόλου των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δαπανών, αφού έναντι αύξησης πωλήσεων του ομίλου κατά 25,30%, οι δαπάνες αυξήθηκαν μόνο κατά 4,48% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την υπάρχουσα υποδομή για επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών OMNISHOP και EXCEL οι οποίες κατέγραψαν κέρδη ύψους 96 και 711 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα, έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του προηγουμένους έτους 91 και 9 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα.

Με βάση και τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η πορεία των πωλήσεων συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό του 1ου εξαμήνου και εφόσον δεν υπάρξουν έκτακτα γεγονότα που να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά, ανάλογη θα είναι και η πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και κατά το τρέχον 2ο εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου και θα ολοκληρωθούν οι λειτουργικές παρεμβάσεις μετεγκατάστασης της YALCO HUNGARY και θα έχει ωριμάσει η παρουσία της YALCO ROMANIA στην αγορά της Ρουμανίας με τα προϊόντα της BLACK & DECKER.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v