Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΚΡΙ: Σημαντική βελτίωση κερδών το εξάμηνο

Τα κέρδη μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Άλφα Γκρίσιν στο α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε 622,9 χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 είχαν καταγράψει ζημίες 156,58 χιλ. ευρώ.

ΑΓΚΡΙ: Σημαντική βελτίωση κερδών το εξάμηνο
Σημαντική βελτίωση παρουσίασε στα οικονομικά της αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2007 η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2007, η εξέλιξη των μεγεθών της μητρικής εταιρίας χαρακτηρίστηκε από τις εξής μεταβολές:

- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 89,88% φτάνοντας τα 8,59 εκατ. ευρώ έναντι 4,53 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.

- Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 904,8 χιλ. ευρώ, υψηλότερα κατά 128% σε σχέση με το πρώτο εξαμήνο 2006 (396,8 χιλ.).

- Αύξηση κατά 243% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 759,5 χιλ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2007, έναντι 221,4 χιλ. του πρώτου εξαμήνου του 2006.

- Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 495,36 χιλ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006 που είχαν ανέλθει σε 7,56 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα μεγέθη της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε. στο πρώτο εξάμηνο του 2007:

- Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,04 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 98% έναντι των 4,56 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

- Τα κέρδη EBITDA σημείωσαν θετική μεταβολή κατά 135,67% φτάνοντας στο ύψος των 707,3 χιλ. ευρώ από 300,1 χιλ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2006.

- Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 511,28 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 793,08%.

- Τα κέρδη, τέλος, μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ενισχυμένα και από κέρδη πώλησης θυγατρικής στη Βουλγαρία, ανήλθαν σε 622,9 χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 είχαν καταγράψει ζημίες 156,58 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v